0 Kč bez DPH

Tuzemské a zahraniční cestovní příkazy v HELIOS Red

V modulu Jízdy byla přidána možnost vytvářet tuzemské i zahraniční cestovní příkazy.

Pro použití cestovních příkazů je nutné provést tato nastavení:

  • v Konfiguraci modulu nastavit masku pro číslování cestovních příkazů, sídlo firmy a cestu k účetnictví
  • v Číselníky - Tuzemské stravné, Zahraniční strávné a krácení stravného je třeba nastavit aktuální hodnoty
  • můžete využít v Pomocné práce - Aktualizace náhrad automatické dotažení aktuálně platných sazeb dle zákona

Potom už stačí v menu Cestovní příkazy založit nový příkaz. U tuzemského cestovního příkazu program sám založí etapy (od - do). U zahraničního CP je nutné mít minimálně 3 etapy (po hranice, v zahraničí, po hranice). Diety program doplní podle etap.

Program umí vystavit cestovní příkaz pro každého spolucestujícího, který byl na cestovním příkazu zadán.

Existuje napojení na pokladnu v účetnictví, kdy program umí vystavit pokladní doklad pro vyúčtování cestovného.

Funkci si můžete objednat za 2300 Kč bez DPH. Pokud byste si Cestovní příkazy rádi nejdříve vyzkoušeli, zajistím zápůjčku na zkoušku.