0 Kč bez DPH

Návod na základní nastavení HELIOS Red

HELIOS Red má k dispozici elektronickou nápovědu, kterou lze vyvolat z jakéhokoliv modulu klávesou F1. Mnozí uživatelé ale požadovali "něco názornějšího".

Vytvoři jsem jednoduchý návod, který pomůže s instalací, základním nastavením a poskytne typy na ovládání programu.

Návod zatím kromě obecné přípravy programu obsahuje nastavení pro moduly Fakturace a Daňová evidence. Je psán velmi "polopatisticky". Jednoduše jsem to popsal tak, jak postupuji při osobním školení začínajících uživatelů.  Přiložený soubor PDF stačí vytisknout a s jeho pomocí nastaví HELIOS Red k používání pro svou firmu či živnost každý.

Pokud Vám byl návod ku prospěchu a o koupi HELIOS Red teprve uvažujete, nakupte u mne :-)

Nastavení HELIOS Red - jednoduchý návod si stáhněte zde ve formátu PDF

K dispozici jsou záznamy dvou webinářů se základy ovládání pro úplné začátečníky:

Úvodní školení Helios RED - 1.část (instalace, úvodní obrazovka, nastavení uživatelů a přístupových práv, aktualizace programu)

Úvodní školení Helios RED – 2. část (základní ovládání, práce s doklady, tisk, převod dokladů do pdf a zasílání e-mailem, práce se seznamy dokladů, úpravy tiskových výstupů, generátory sestav)

Pro správné zobrazení videa je nutný program Adobe Connect. Pokud ho na svém počítači nemáte, nabídne se Vám k instalaci.

Základní kroky k nastavení některých modulů:

Základní nastavení modulu Daňová evidence

Abyste mohli začít modul Daňová evidence používat, je třeba udělat některá základní nastavení:

1. Pomocné práce - Konfigurace - Firemní údaje
Pokud už jste tyto údaje nezadali v jiném modulu, zde si vyplníte své firemní údaje. Nezapomeňte si vyplnit i údaje o zápise v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

2. Číselníky - Číselné řady dokladů
Pro jednotlivé druhy dokladů (podkladní příjmový, pokladní výdajový, faktury přijaté, faktury vydané, bankovní výpisy a ostatní účetní doklady) si můžete nastavit automatické číslování. Můžete využít tzv. "masky" čísla. Např. pokud chcete pokladní výdajový doklad číslovat PVD10-001, zadejte PVD10-???.

3. Číselníky - Analytické členění
V Číselníky - Účetní kódy máte nastavené hlavní sloupce peněžního deníku. V Analytickém členění si může sloupce dále rozčlenit, např.  Prodej zboží - kování, Prodej zboží - spojovací materiál apod.

4. Číselníky - Druhové členění
Při pořizování faktur (v daňové evidence se faktura pouze pořizuje, do peněžního deníku se účtuje až po zaplacení) je vhodné programu říct, jak má fakturu v případě zaplacení zaúčtovat - do jakého sloupečku peněžního deníku. Zde si můžete nastavit nejčastější účtování faktur (např. faktura za telefon, faktura za nákup zboží, faktura za teplo apod.). Pokud při pořizování faktury uvedete její druh, při platbě faktury se podle nastaveného druhu faktura zaúčtuje do příslušného slopečku peněžního deníku.

5. Nastavení provázání s modulem Fakturace
Vydané faktury pořizujete v modulu Fakturace, obchodní případy. Vystavené vydané faktury se do modulu Daňová evidence přesouvají z modulu Faktury přes Pomocné práce - Export do účetnictví. V modulu Fakturace ale musíte mít nastavenou správnou cestu do modulu Daňová evidence. Toto se nastavuje v modulu Fakturace v Pomocné práce - Konfigurace - Konfigurace modulu - záložka Obecné nastavení a v políčku Cesta k účetnictví musí být vybráno ESOP a typ účetnictví musí být vybráno Daňová evidence.

 

Základní nastavení modulu Fakturace, obchodní případy

Abyste mohli začít modul Fakturace používat, je třeba udělat některá základní nastavení:

1. Pomocné práce - Konfigurace - Firemní údaje
Zde si vyplníte své firemní údaje, které se Vám budou tisknout na hlavičce faktury. Nezapomeňte si vyplnit i údaje o zápise v obchodním nebo živnostenském rejstříku.

2. Pomocné práce - Konfigurace - Konfigurace modulu - záložka Algoritmy a další nastavení
Zde si zvolte princip zaokrouhlování.

3. Číselníky - Účty v bance
Zadejte jeden nebo více běžných účtů.

4. Číselníky - Číselné řady
Nastavte si minimálně jednu číselnou řadu pro faktury a jednu pro ostatní doklady (dodací listy, záruční listy..). Pokud chcete např. číslovat podle roku vydání a dále čtyři čísla (20100001), zadejte do pole Doklad toto: 2010????. Program bude poté místo otazníků doplňovat postupně čísla.

Tímto je základní nastavení hotové a můžete zkusit vystavit svou první fakturu. Zkuste ale využít všechny možnosti, které Vám modul Fakturace nabízí.
Nastavte si předkontaci faktur při jejich zaúčtování v účetnictví nebo v daňové evidenci v Číselníky - Druh pro účetnictví.
Vyzkoušejte si založit Ceník, do kterého pořídíte nejčastěji se opakující položky, které fakturujete v Číselníky - Ceníky.
Upravte si formulář faktury, zvolte, jaká políčka se mají tisknout a která ne, změňte si název formulář a mnohé další v Číselníky - Formuláře.

 

S pokročilým nastavením Vám pomůže nápověda po stiknutí tlačítka F1. Další zajímavé návody a tipy najdete v PORADNĚ. V případě potíží pište nebo volejte.