0 Kč bez DPH

GDPR v HELIOS Red

Nová funkce GDPR HELIOS Red zajistí některé z povinností, které vznikly v souvislosti novou ochranou osobních údajů známou pod zkratkou GDPR.

• evidenci souhlasů, nesouhlasů, pozastavení, výpisů a výmazů;
• údaje o osobě udělující souhlas (jméno, adresa, email, telefon);
• provázanost odesílání e-mailů z HELIOS Red s evidencí souhlasů;
• funkci na výpis osobních údajů – osoby lze hledat dle jména, e-mailu či čísla zákazníka;
• funkci na výmaz osobních údajů;
• import souhlasů z e-shopu (při importu z XML);
• hromadné doplnění souhlasů k vybraným partnerům;
• další funkce a možnosti.

Program tak na dotaz uživatele provede analýzu, na jakých dokladech je daný zákazník uveden a umožní výmaz zákazníka z těchto dokladů. Budete si moci určit, ze kterých dokladů ho vymažete a ze kterých ne (např. vymazat z nabídek ano, ale ne z daňových dokladů).

Evidence souhlasů a nesouhlasů poskytne přehled k jakému účelu byly zákazníkem souhlasy poskytnuty. Tato evidence bude zašifrovaná a bude k ní možné nastavit omezený přístup. V této evidenci bude i informace o případných výmazech osobních údajů.

V číselníku partnerů pak ještě bude v pásu ikon informace o pozastavení zpracování (že nemáte souhlas s šířením osobních údajů nebo nekontaktování zákazníka). Bude to řešeno podobně, jako je to řešeno v případě agendy EET pomocí tlačítek v pásu ikon.

Nová funkce GDPR HELIOS Red stojí 3 900 Kč bez DPH.

GDPR se týká každé firmy, která nakládá s osobními údaji zákazníků a zaměstnanců: pokud zpracováváte jména, příjmení, adresy, maily, telefonní čísla, ale také videozáznamy, fotografie, nahrávky, rodná čísla.

Jste pak povinni zabezpečit řadu činností:

• zpracovávat osobní data pouze k oprávněným účelům a jen po nezbytně nutnou dobu;
• zabezpečit osobní data před neoprávněnými osobami;
• zajistit ohlašovací povinnost v případě zjištění úniku dat;
• poskytnout subjektům údajů právo na:
• výpis
• výmaz (zapomenutí)
• přenositelnost;
• vést záznamy o zpracování osobních údajů, spolupracovat s dozorovým úřadem a na jeho žádost mu tyto záznamy zpřístupnit.

Oficiální informace o GDPR v HELIOS Red od Asseco Solutions, a.s. jsou k dispozici na fóru k HELIOS Red
https://forum.helios.eu/red/doc/cs/GDPR a na webu http://www.helios.eu/gdpr/

Pro rychlou orientaci v GDPR doporučuji článek Checklist potřebných opatření https://help.shoptet.cz/topic/gdpr-checklist-potrebnych-opatreni/ , který zpracovala firma Shoptet s.r.o., provozovatel stejnojmenného e-shopu.

Návod, jak nastavit GDPR v HELIOS Red, najdete zde.