0 Kč bez DPH

Další vychytávky ve verzi 10 HELIOS Red

Máme tu několik šikovných vylepšení.

Uživatelé si mohou změnit heslo

Dosud mohl heslo měnit pouze uživatel, který měl oprávnění a to v modulu Správa systému. Nyní si heslo může změnit každý uživatel. Poklepáním na tužku vpravo nahoře na úvodní obrazovce HELIOS Red.

Změna hesla uživatele v HELIOS Red

Pás ikon

Lze lépe upravovat pás ikon. K dispozici je více ikonek (funkcí). Ikony lze přetahovat myší systémem "klikni a táhni".

Grafy na skladové kartě a v partnerech

Stačí si v číselníku - doplňové informace nadefinovat nový graf (volba přidat graf). Grafy se přidají přímo na záložku na skladové kartě nebo partnera. K dispozici jsou grafy na zobrazení příjmu, výdajů, zisku, vývoje stavu skladu a další.

Podklady pro jednání v modulu Obchodní případy

Nad konkrétním partnerem přibyla funkce tisku podkladů pro jednání. Vytisknete si tak základní informace o partnerovi, seznam jednání a součástí jsou i grafy s přijatými a vydanými fakturami.

Kontrola skutečných stavů

Funkce Kontrola skutečných stavů v modulu Sklad nově kontroluje i případnou duplicitu skladových karet