0 Kč bez DPH

Dodatečné přiznání k DPH

Funguje stejně v modulech Účetnictví i Daňová evidence.

Nutnou podmínkou je existence záznamu v archivu DPH -  existence mininálně jednoho řádného přiznání za období, pro které je dodatečné přiznání tvořeno.

Jak na to?

Upravte si prvotní daňové doklady.

V přiznání DPH čisté zvolte typ Dodatečné (dojde k vynulování hodnot a upozornění na nutnost spustit výpočet DPH).

Po spuštění Výpočet je třeba potvrdit/korigovat z archivu DPH adekvátní podání, tj. ta, která přecházela tomuto opravnému podání (jedno nebo i více).

Po potvrzení dochází k výpočtu přiznání z aktuálních prvotních dokladů a následně k odečtení hodnot z označených přiznání – řádné, ev. opravného řádného, případně dodatečného přiznání