0 Kč bez DPH

EET v HELIOS Red

Funkce EET vyplývá z legislativních změn, je proto do HELIOS Red zakomponována v rámci systémové podpory (maintnance). Změny se promítají v několika modulech.

Modul Správa systému

Správa systému/EET

 • zavedení provozovny (umístění certifikátu ideálně ne do složky konkrétního roku, ale např. do C:\ASOL\Certifikát)
 • komunikace s portálem (zásobník zasílaných údajů)

Modul Fakturaci

 • Číselné řady – výběr provozovny
 • Způsob úhrady – nastavení odesílání (Ano/ne)
 • Konfigurace modulu – možnost odeslání (Ručně/Dotaz při uložení/Dotaz při tisku/Automaticky při uložení/Automaticky při tisku)

Modul Pokladní prodej

 • Pokladny definice – výběr provozovny
 • Pokladní pohyby – nastavení odesílání (Ano/Ne)
 • Konfigurace modulu – možnost odeslání Automaticky při uložení/Automaticky při tisku, nastavení odesílání pro jednotlivé typy úhrad

Modul Účetnictví/Daňová evidence

Nastavení číselníku provozoven / přiřazení k pokladně ve Správě systému – volba EET – Číselník provozoven. Provozovnu lze přiřadit k jednotlivým pokladnám. V Účetnictví k analytikám účtu 211, v Daňové evidenci na Druhu.

Nastavení okamžiku odesílání EET zprávy v Pomocné práce – Konfigurace – Konfigurace modulu – záložka Pokladna (v Daňové evidenci záložka Obecné)

Nastavení příznaku, zda pokladní doklad podléhá EET – to se týká pouze pokladních dokladů zadávaných v Pokladně. Příznak lze nastavit v Účtové osnově přímo u jednotlivých účtů pokladny (zaškrtávátko Doklady EET) a nebo na Číselné řadě nebo na Druhu (Předkontaci. V Daňové evidenci se nastavuje na Druhu, Číselné řadě a Účetním kódu.

Na pokladních dokladech je nově příznak Doklad EET (zaškrtne se, pokud je na jedné ze tří možností analytika/číselná řada/druh zaškrtnuto, že patří do EET). Příznak Doklad EET lze ručně zrušit i nastavit, pokud se příznak ručně zruší, tak při uložení dokladu zůstane zrušený, i když doklad splňuje podmínku zařazení do EET nastavenou na analytice/číselné řadě/druhu. Toto je využitelné např. u dokladů typu převod hotovosti do/z banky nebo vyplacení peněz zaměstnanci, což nepodléhá EET.

Po odeslání EET zprávy se příznak změní na Odesláno do EET.

 

Nové funkce v pásu ikon

 • Odeslat do EET/Odesláno do EET/Nepatří do EET
 • Stornovat z EET
 • Historie EET

 

Po odeslání dokladu do EET je doklad blokován pro editaci. Lze pouze prohlížet nebo tisknout. Pokud je třeba doklad editovat, je třeba nejdřív doklad Stornovat z EET (odeslání storna do EET), následně editovat a znovu odeslat do EET.

V seznamu záznamů přibyly nové sloupce EET (patří/nepatří) a Fiskalizace (FIK, NE, PKP

 

Výše uvedené platí pro verzi 10 HELIOS Red.

Ve verzi 9 HELIOS Red není možné zvolit moment odeslání tržby do EET (je nastavena na dotaz při uložení), není možné storno dokladu (je nutné udělat kopii dokladu s mínusovými částkami), v případě neodeslání (výpadek internetu) se ve verzi 9 program nepokouší odeslat znovu je nutné odeslat znovu ručně a na neodeslané doklady neupozorňuje.

Pozor na uživatelské formuláře! Standardní formuláře HELIOS Red jsou upraveny pro zobrazování FIK a BKP. Lze však zapnout zobrazování v položkách dokladu.

Finanční správa používá pro komunikaci se servery EET komunikační technologie, které v operačních systémech Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 nejsou podporovány (Windows Server 2008 R2 tyto technologie podporuje). Konkrétně se jedná o šifrovací protokol TLS 1.1 nebo vyšší, který zmíněné verze Windows nepodporují.

Zapracování EET do HELIOS Red je řešeno v rámci systémové podpory. Nově musel být naprogramován komunikátor, který zařídí komunikaci s finanční správou. Nový modul „Komunikátor EET“ bude nutné dokoupit za cenu 1 800 Kč bez DPH.

Návod k EET v HELIOS Red zpracovaný konzultanty Asseco Solutions je k dispozici zde.

Otázky a odpovědi k EET

Otázka: Vystavím vydanou fakturu s typem úhrady převodem. Do EET to nespadá, DPH se odvádí z celé částky faktury. Pokud ale dojde k částečné úhradě převodem a zbytek v hotovosti, nastává problém. Úhrada do pokladny již řeší pouze hotovost (neřeší DPH), nicméně do EET je třeba poslat i základ a DPH úhrady, což pokladní doklad na úhradu VF mít nemůže. Navíc úhrada může být až v následujících měsících po přiznání k DPH.

Odpověď: Částečná hotovostní úhrada faktury bude v Helios Red řešena zadáním pokladního dokladu přímo v účetnictví. V položce pokladního dokladu bude vybrán kód DPH 0. Není předmětem, vybrána faktura (musí být exportována z fakturace do účetnictví) a program pak při odesílání vypočítá poměrnou část základu daně i daně a tyto hodnoty pak odešle do EET zprávy.
Pokud by faktura ještě exportována do účetnictví nebyla, je nutné pouze zapsat do pole variabilní symbol číslo variabilního symbolu faktury a program při odesílání EET zprávy z pokladního příjmového dokladu v účetnictví otevře okno, kam uživatel zadá hodnotu základu daně a daně, ev. vyplní jiná povinná pole.