0 Kč bez DPH

Elektronické odesílání výkazů na Českou správu sociálního zabezpečení

Nejedná se o novou funkci, v HELIOS Red lze elektronicky podávat:

  • Evidenční list důchodového pojištění
  • Potvrzení o studiu pro účely důchodového pojištění
  • Přehled o výši pojistného
  • Oznámení o nástupu do zaměstníní (či skončení zaměstnání)
  • Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
  • Přihláška do / Odhláška z registu zaměstnavatelů
  • Potvrzení pro účely výplaty vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

Zde je videonávod, jak tyto tiskopisy elektronicky podávat: http://www.helios.eu/microsite-helios-red-cs/download/helios-red-mzdy-eldp.swf

Zde je informace ČSSZ o tom, jak si zaregistrovat elektronický podpis:  http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/