0 Kč bez DPH

Pivní degustace v Lichnově 15. října 2011

Degustace začala v cca 16.45 a trvala více jak 1,5 hodiny. Vše bylo dobře připraveno. Degustátoři se ujali své nelehké role za úžasné podpory zbytku degustační komise, která připravovala vzorky a starala se o neutralizaci chuti degustátorů. Všichni degustátoři si před samotnou degustací dali jedno až dvě piva na uhašení aktuální žízně.

Pivní degustace Lichnov - vzorky

Výsledky pivní degustace

1. Pivovar Klášter - Klášter (4,6%) 3,5 bodů

2. Pivovar Svijany - Svijanský Máz (4,8%) 3,7 bodů

3. Plzeňský Prazdroj - Pilsner Urquell (4,4%) 4,3 body

4. Pivovar Zubr - Zubr Classic (4,1%) 5,0 bodů

5. Budějovický Budvar - Budweiser Budvar (5,0%) 5,2 body

6. - 8. Pivovar Holba - Šerák (4,7%) 5,5 bodů

6. - 8. Pivovar Litovel - Moravan (4,6%) 5,5 bodů

6. - 8. Pivovar Protivín - Schwarzenberg (4,0%) 5,5 bodů

9. - 10. Pivovar Vysoký Chlumec - Lobkowicz (4,7%) 5,8 bodů

9. - 10. Pivovar Nová Paka - Kumburák (5,0%) 5,8 bodů

11. Pivovar Rohozec - Skalák (5,0%) 6,7 bodů

12. Plzeňský Prazdroj - Gambrinus (4,1%) 7,1 bodů

Degustace nebyla vůbec jednoduchá. Všichni jsme pivo degustovali poprvé. Vybaveni teoretickými poznatky jsme se do toho pustili. Hodnotili jsme na škále 1 až 9. Věděli jsme, jaká piva bude ochutnávat, ale ochutnávané vzorky byly anonymní (pod čísli 1 až 12). Kromě hodnocení jsme se snažili uhádnout, jaké pivo se pod jakým vzorkem skrývá. (Moc se to nedařilo.)

První degustační série obsahovala piva Kumburák, Moravan, Pilsner Urguell, Šerák, Svijanský Máz a Schwarzenberg. Druhá degustační série obsahovala piva Zubr, Skalák, Gambrinus, Budvar, Lobkowicz, Klášter.

Degustátoři pronášeli různá moudra: "Jestli mi jsme si neukousli moc velký krajíc?", "Vůbec jsem netušil, že to bude tak náročné.", "Roste přímá úměra veselosti s počtem vzorků, ale ono to není moc veselé.", "Nálada se zvyšuje kontinuálně.", "Ta devítka už tady jednou byla.", "Schopnost vcítění se do žen je u nás vysoké....", "Dvanácté pivo může být sebelepší, ale bude se mi po něm obracet žaludek."

A kdo se vlastně na degustaci podílel?

 

Degustační komise

Vedoucí degustační komise: Ing. Michal Symerský

Zástupce vedoucího degustační komise: Ing. Petra Plšková, Ing. Radim Konečný

Degustátoři: Ing. Jiří Herinek, Ing. Stanislav Nohavica, Bc. et Ing. Miroslav Herinek, Ing. Roman Cieślar, Ing. Pavel Prošek, Ph.D., Ing. Ivo Maršálek, Ph.D.

Pojali jsme to skutečně vážně, máme podepsanou prezenční listinu a jména včetně titulů :-)

 

Na degustaci jsme se patřičně připravili.

Pivní degustace Lichnov - práce degustátorů1

 Další obrázky z degustace jsou tady ...


Pravidla pivní degustace Lichnov 15. října 2011

 

1. Příprava vzorků
Degustovat se budou výše uvedené vzorky. K dispozici budou vždy dvě lahve/plechovky (2x 0,5l). Členové degustační komise mohou nominovat a do soutěže přihlásit další vzorky. Přihlášení vzorků je možné nejpozději 48 hodin před začátkem degustace. Přihlašující dalších vzorků odpovídá za zajištění vzorků a jejich dopravení do místa degustace.

2. Prostředí degustace
Pro správný průběh degustace je třeba připravit odpovídající prostředí. Degustační místnost bude obsahovat minimálně tolik stolů a židlí, kolik bude degustátorů. Stoly budou umístěny v řadě vedle sebe. Ve stavebně oddělené místnosti bude k dispozici přípravna vzorků.

3. Degustační komise
Degustační komise je tvořena z vedoucího degustační komise, zástupce vedoucího degustační komise a z degustátorů. Vedoucí degustační komise dohlíží na správný průběh degustace. Zástupce degustační komise je zodpovědný za přípravu vzorků.

4. Příprava soutěžních vzorků
Přípravna soutěžních vzorků je oddělena od degustační místnosti. Vzorky připravuji vedoucí degustační komise a zástupce vedoucího degustační komise. Degustátoři nesmí být přípravě vzorků přítomni. Teplota vzorku se pohybuje od 7 do 11 stupňů, množství vzorku je minimálně 150 ml. Vzorky jsou připravovány do sklenic.

5. Degustace soutěžních vzorků
V jedné sérii je možné degustovat maximálně 6 vzorků. Vedoucí degustační komise přinese vzorky degustátorům. Vzorky budou označeny čísly (1 - 6 v první sérii a 7 - 12 ve druhé sérii). Degustuje se tedy anonymně (degustátor neví, jaká značka piva se pod označením vzorku skrývá). Degustátoři posuzují jednotlivé vzorky a svá zjištění zapisují do degustačního protokolu. Hodnotí se na škále 1 až 9, kdy 1 je "božské" pivo (úžasné pivo, které bych mohl pít celý večer a nemusel bych si kazit chuť něčím k jídlu), 2 výborné pivo, 4 chvalitebné (pivo, které dokážu pít celý večer a občas mám chuť na něco k zakousnutí), 5 dobré (pivo, které když pivu už třetí večer za sebou, tak mám chuť spíš na nějaké jiné), 7 dostačující (pouze k uhašení žízně, jedno a více raději ne), 9 nedostačující-nepitelné (obrací se mi po něm žaludek). Hodnotí se komplexně barva, vůně, říz, chuť a pitelnost piva (i když pitelnost piva se ze vzorku 150 ml nedá zcel určit. Ke každému vzorku degustátoři provedou kromě bodového hodnocení i slovní hodnocení. Nepovinně si mohou degustátoři tipnout, jaká značka piva se pod degustovaným vzorkem skrývá.
Během degustace mají degustátoři nárok na neutralizátory chuti. Každý degustátor bude mít pro každou sérii k disozici zhruba 100 g šunkového salámu (šunky), 50 g plátkového sýru a 2 rohlíky. (Salámem se eliminuje hořkost, kyselost piva se odstraní sýrem, úplnou eliminaci chuti se završí neslaným pečivem). Pro zapíjení je k dispozici voda.
Mezi jednotlivými sériemi musí být vložena přestávka minimálně 15 minut.

6. Vyhodnocení degustace
Vedoucí a zástupce vedoucího degustační komise po ukončení vlastní degustace provedou vyhodnocení - průměry známek, které degustátoři přiřadili k jednotlivých vzorkům. Následně odtajní, která značka piva se za kterým vzorkem skrývá.
Vyhodnotí se i nepovinná část - kolik vzorků  degustátoři označili správným názvem vzorku.

Degustovat se bude:

Pivovar Holba Šerák (4,7%)
Pivovar Litovel Moravan (4,6%)
Pivovar Svijany Svijanský Máz (4,8%)
Plzeňský Prazdroj Pilsner Urquell (4,4%)
Plzeňský Prazdroj Gambrinus (4,1%)
Budějovický Budvar Budweiser Budvar (5,0%)
K Brewery Trade Klášter (4,6%)
K Brewery Trade Lobkowicz (4,7%)
K Brewery Trade Schwarzenberg (4,0%)
Pivovar Zubr Zubr Classic (4,1%)
Pivovar Rohozec Skalák (5%)
Pivovar Nová Paka Kumburák (5,0%)
Pivovar Parník Přerov Námořník - bonus vzorek

 

Pivní degustaci Lichnov 15. října 2011 sponzoroval HELIOS Red, protože "když je firma dobře řízená, zbývá čas na zábavu" :-)

Pravidla pivní degustace

Degustační protokol

Dále jsme měli nachystaný formulář na rozlosování čísel pro pivní vzorky, vyhodnocovací formulář, složení degustační komise, vyhodnocení.