0 Kč bez DPH

Hromadné odeslání výplatních listů e-mailem - nová funkce modulu Mzdy a personalistika

Do modulu Mzdová evidence byla doplněna funkce, která umožňuje hromadně rozeslat vybraným zaměstnancům výplatní listy v PDF souboru na emailové adresy zadané na osobní kartě. Soubor může být chráněn heslem.


Označení zaměstnanců, kterým se má výplatní list posílat, se provádí v modulu Personalistika na osobní kartě, záložce Ostatní. Na této záložce se zadává i emailová adresa a heslo, pokud má být zaslaný PDF soubor chráněn heslem.
Příznak odesílání výplatních listů je možné nastavit hromadně v modulu Mzdy, volba menu Zpracování/ Mzdové záznamy, funkce Hromadná změna. Nastavení příznaku je možné vázat na formu výplaty "Příkazem" a vyplnění emailu.
Pro rychlé zadání u většího počtu zaměstnanců je také možné vytvořit pořizovací tabulku s potřebnými údaji, a to v programu Mzdová evidence, volba menu Zpracování/ Položky mezd.


Funkce hromadného odeslání výplatních listů umožňuje také zaslat výplatní listy vybraných zaměstnanců hromadně - v jednom PDF souboru na zvolenou emailovou adresu. V takovém případě se nastaví u požadovaných zaměstnanců příznak "Odesílat výplatní list emailem", ale nevyplní se emailová adresa.


Parametry pro odeslání výplatních listů se nastavují v konfiguraci modulu - na záložce Základní se zobrazí okno s parametry pomocí tlačítka "Hromad. odeslání výplat". Okno s nastavením parametrů se zobrazí také při prvním spuštění funkce v menu Výplata. Zadává se předmět a text zprávy, v obou polích je možné využít symbol <<OBDOBI>>, za který program při zpracování dosadí aktuální měsíc a rok. Dále je zde možné zadat emailovou adresu a heslo pro hromadné odeslání výplatních listů zaměstnanců v jednom souboru.


Pro vlastní odeslání výplatních listů slouží volba menu Výplata/ Výplatní listy/ Hromadné odeslání výplatních listů.  Před odesláním je možné vybrat jen některá střediska, pokud nejsou střediska vybrána, odesílají se výplatní listy všem zaměstnancům s nastaveným příznakem. Lze také nastavit řazení, které se projeví v hromadném souboru výplatních listů. Po spuštění funkce program postupně vytváří výplatní listy zaměstnanců, u kterých je na osobní kartě nastaven příslušný příznak. Je-li vyplněna i emailová adresa, vytváří pro každého zaměstnance PDF soubor s názvem <příjmení>_<jméno>_<osobní číslo>_<období>, vkládá jej jako přílohu emailu a ihned odesílá na příslušnou adresu. Pokud existují zaměstnanci s příznakem odeslání bez emailové adresy a je zadána adresa pro hromadné odeslání, vytvoří program na závěr jeden soubor PDF, který obsahuje všechny výplatní listy těchto zaměstnanců a odešle jej na zadanou adresu. Tím zpracování končí. Vytvořené soubory jsou obsaženy pouze v odeslaných emailech, neukládají se.

Tato funkce je placená, stojí 1900 Kč bez DPH. Rád Vám zajistím bezplatnou zápůjčku na vyzkoušení. Napište  nebo zavolejte.