0 Kč bez DPH

Informace na ploše, úkoly k dokladům a aktualizace grafiky

Na plochu jednotlivých programů či na úvodní obrazovku lze přidat několik informačních boxů (kliknutím na ikonu Informace na plochu na ploše programu), zobrazujících informace dat jednotlivých modulů vztažené k aktuálnímu datu. Lze si nechat zobrazovat tyto typy informací.

  • Informace o výročích - v tomto informačním boxu si lze zobrazit kdo má svátek, narozeniny či "ve firmě pracuje již X let". Lze nastavit kolik dní před a po termínu svátku / narozenin tuto informaci zobrazovat. Data se získávají z Personalistiky
  • Přijaté faktury - zde se mohou zobrazovat informace o příchozích fakturách dle data splatnosti a částky. Lze si např. nechat zobrazit došlé faktury nad 10 000 Kč tři dny před datem splatnosti.
  • Vydané faktury - zde se zobrazují informace o nezaplacených vydaných fakturách. Můžete si zde nastavit např. nezaplacené faktury po splatnosti nad 5 000 Kč.
  • Nevyřízené reklamace - v tomto boxu je seznam dosud nevyřízených reklamací seřazení dle termínu pro její vyřízení.
  • Naplánovaná jednání - pokud je v seznamu jednání v partnerech uveden termín příštího jednání, tak se může zobrazovat v tomto informačním boxu. Lze nastavit, kolik dní před jednáním se zde má ukázat.

Po kliknutí na ikonu lupy u informací se otevře příslušná agenda a zobrazí se doklad, z něhož je informace čerpána (karta zaměstnance, přijatá faktura, reklamace, apod.). Pokud však uživatel nemá právo k příslušnému programu, tak se ke "zdrojovému" dokladu nedostane.

Přístup k jednotlivým zobrazovaným informacím lze omezit v nastavení práv - část správa systému.

 

Nově přiřadit dokladům úkol / upomínku. Lze zadat termín, nadpis a krátký popis úkolu / upomínky. Informace o úkolech se pak zobrazují na ploše programů. Z těchto zobrazených úkolů se pak lze dostat zpětně k dokladu, ke kterému byl přiřazen. Lze si např. k jedné příjemce přiřadit úkol "Připomínka práce - Poslat panu Ptáčkovi poštou pozvánku plus připojit prospekty posledních přidaných produktů". Tato informace se pak zobrazí na ploše a po kliknutí na ní se program nastaví na příjemku, jíž byl úkol přiřazen. Nebo ke kartě zaměstnance můžete připojit např. "Přísně pokárat pana Peřinu. Pokud příště provede podobnou pitomost, poletí! Prozatím pozastavit prémie pro příští pololetí." Po kliknutí na tento úkol např. z účetnictví program sám spustí Personalistiku a zobrazí kartu příslušného zaměstnance.

V HELIOSu Red došlo k aktualizaci části grafiky. Změněna je část ikon používaných v nabídkách funkcí a v menu. Došlo také ke změně ikon jednotlivých programů ve variantě "ploché". Ikonky jsou nyní o moc pěknější.