0 Kč bez DPH

Návod si můžete stáhnout v pdf i s názornými obrázky zde.

 

KOMPLETY v modulu Nákup a prodej

Komplety jsou seznamy položek, které tvoří jeden celek.

Pokud vydáváte nějaké opakované soubory skladových karet, můžete si nadefinovat komplet typu „Soubor zboží“ (např. poskytujete standardizovanou servisní prohlídku, kdy vždy ve výrobku měníte 10 součástek a zabere vám to 1 hodinu práce, nadefinujete si těchto 11 položek do kompletu. Poté na prodejní objednávku vyberete tento komplet a dotáhne se vám do objednávky 11 položek – skladových karet).

Podobně funguje i komplet typu „Přidané zboží“. V případě, že do prodejní objednávky přidáte zboží, které je v hlavičce tohoto kompletu, přidají se do prodejní objednávky všechny položky tohoto kompletu.

Pokud provádíte výrobu, kdy kompletací několika skladových položek vzniká výrobek, nadefinujete si komplet typu „Výrobek“, který už má i svou vlastní skladovou kartu.

 

Nastavení kompletů obecně

V Číselníky – Komplety se definuje:

- v hlavičce Kompletu zda se jedná o typ Výrobek, Soubor zboží nebo Přidané zboží

- položce Kompletu je možné vybrat skladové položky nebo taky individuální položky.

(v menu Číselníky dále můžeme Komplet vytisknout nebo si vytvořit sestavu, kolik Kompletů můžeme vyrobit za stávajících skladových zásob)

V Číselníky – Typ prodejních objednávek je třeba vyplnit:

- zda v ní budeme používat komplety nebo komplety-obrácený rozpad

- zda se jedná o „interní“ prodejní objednávku - toto se využívá u výrobek (výroby zboží)

- a také správné pohyby pro výdej a případně pro příjem.

 

Jaké jsou tedy způsoby použití Kompletů

1. Soubor položek, Přidávané zboží: použití pouze pro výdej

Nadefinujeme komplet. U kompletu typu Soubor položek se vyplňuje pouze název kompletu. U typu Přidávaného zboží se v hlavičce Kompletu vyplňuje skladová karty, kterou když přidám do prodejní objednávky, přidají se mi tam navíc všechny položky tohoto kompletu. Do položek jdou vkládat pouze existující skladové karty.

 

V nastavení Typu prodejní objednávky je třeba nastavit správně pohyb pro výdej.

Pomocí tlačítka F3 a Zapsání nového kompletu načteme komplet v prodejní objednávce.

Standardně vytvoříme výdejku a případně z výdejky fakturu.

 

2. Výroba: výdej materiálu, příjem kompletu

Nadefinujeme komplet. Na komplet typu Výrobek musí existovat vlastní skladová karta. Tu vyplníme v hlavičce kompletu. Do položek jdou vkládat pouze skladové karty.

V Typu prodejní objednávky zaškrtneme pohyb pro výdej, pohyb pro příjem a zaškrtneme volbu Komplety-příjem i výdej.

Pomocí tlačítka F3 a Zapsání nového kompletu načteme komplet v prodejní objednávce.

Pomocí Alt+V vystavíme výdejku (ze skladu se odepíše materiál na výrobu výrobku) a následně opět Alt+V vystavíme příjemku (přijme se výrobek).

 

3. Výroba a okamžitý prodej: výdej materiálu, příjem kompletu a výdej kompletu

Stejný postup jako v předchozím kroku s tím, že po vystavení výdejky na jednotlivé komponenty kompletu, vystavení příjemky na samotný komplet (výrobek), je možné tento komplet (výrobek) přímo vydat a vyfakturovat.

 

4. Obrácený rozpad

Funguje zcela opačně než Výroba. V typu prodejní objednávky je třeba nastavit pohyb pro výdej, pohyb pro příjem a zaškrtnout volbu Komplety – obrácený rozpad. Nastavíme komplet typu Výrobek. Hlavička kompletu obsahuje skladové číslo toho kompletu (výrobku).

Po načtení kompletu v prodejní objednávce můžeme vystavit výdejku na komplet (výrobek) a příjemku na jednotlivé jeho komponenty.

 

Funkce Komplety je placená funkce, kterou je nutné k modulu Nákup a prodej přikoupit.