0 Kč bez DPH

Komunikace se státní správou a zdravotními pojišťovnami z HELIOS Red

 

HELIOS Red je připraven na odesílání výkazů a přehledů pro státní správu i zdravotní pojišťovny. Tyto soubory umí vyexportovat v souboru typu XML, který lze buď přímo z programu odeslat na komunikační portál nebo odeslat pomocí datové schránky.

Napojení na Českou správu sociálního zabezpečení (jejich portál VREP) je přímo z programu (přihlášky odhlášky, ELDP i měsíční přehledy). Napojení na Daňový portál EPO (https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces) je zajištěn nepřímo s využitím exportu XML souboru a jeho následného importu na tento portál. V obou případech lze XML soubor na instituce odeslat i přes datovou schránku.

Také zdravotní pojišťovny by rády začali komunikovat elektronicky. V HELIOS Red není přímá podpora pro komunikaci s pojišťovnami, je nutné využít existující řešení PartnerLink.

Při tisku přehledů pro zdravotní pojišťovny z HELIOS Red se nyní vytvářejí i speciální soubory pro aplikaci PartnerLink. Program automaticky vytvoří ve stejné složce, do které se kopírují standardní soubory, podsložku PartnerLinkZP. V ní automaticky vytváří soubory ve formátu, který očekává aplikace PartnerLink. V názvu souboru je vždy označení pojišťovny a typ zprávy. Pro pojišťovny "201","205","207","209","213","217","228" jde o textový soubor a název souboru je tvořen takto: (<označení pojišťovny>)-{HOZ} pro Hromadné oznámení zaměstnavatele a {PPPZ} pro Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele-IČ.00 (nebo IČ.H00). Pro VZP ("111") se vytváří ještě podsložka VZP, ve které se v případě hromadného oznámení vytváří soubor VZP_HOZ_<datum a čas>.XML, v případě přehledu o platbě pojistného pak soubor VZP_PPPZ_<rok a měsíc>.XML.

Program PartnerLink stojí 800 Kč. K samotnému programu je nutné přikoupit používání jednotlivých formulářů. Např. Přehled plateb pojistného zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny stojí 300 Kč
Přehled plateb pojistného zaměstnavatele pro VZP stojí 300 Kč
Hromadné oznámení zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny stojí 300 Kč
Hromadné oznámení zaměstnavatele pro VZP stojí 300 Kč

Kompletní ceník programu PartnerLink najdete zde: http://www.nzservis.cz/Products/Detail?product=partnerlink&tab=tab-price-list#tabs

PartnerLink můžete objednat přímo u mne. Stačí napsat e-mailem jaké formuláře požadujete a já zařídím objednávku.

Balíček PartnerLink pro odesílání Přehledu plateb na pojišťovny můžete objednat přímo z mého e-shopu za 1400 Kč. Balíček PartnerLink pro odesílání Přehledu plateb i Hromadného oznájení můžete objednat přímo z mého e-shopu  za 2000 Kč.

 

Více o programu PartnerLink

PartnerLink je komunikátor, který umožňuje snadnou komunikaci s pojišťovnami a orgány státní správy prostřednictvím jejich portálů. Importuje si výkazy uložené ve formátu XML ve složce v počítači a odesílá je na portály insitutucí a pojišťoven. Všechny exportované soubory umožní pro náhled otevřít přímo ve formulářích, takže vidíte, co se na úřady odesílán.

Podmínkami pro odesílání je:

  • u České správy sociálního zabezpečení a jejich portálu VREP je nutná registrace podpisového certifikátu (elektronického podpisu) přímo u ČSSZ
  • pro odesílání na daňový portál (EPO) je nutné vlastnit podpisový certifikák obsahující identifikátor MPSV (o to se žádá při žádosti o vydání certifikátu)
  • pro portály zdravotních pojišťoven je nutné mít podpisový certifikát také zaregistrovaný na zdravotních pojišťovnách
  • stejně tak pro portál Všeobecné zdravotní pojišťovny (B2B)