0 Kč bez DPH

Kontrola evidence neplátců DPH

Kontrola DIČ je v programu řešena napojením na Daňový informační systém ADIS. V horním menu Nástroje vyberte Ověření platnosti DIČ. Otevře se webová stránka, na které zjistíte údaje o nespolehlivém plátci (zda ANO nebo NE).

Nově přibylo napojení na databázi CreditCheck. V Pomocné práce - Konfigurace - Systémová konfigurace si zaškrtněte parametr vlevo dole "Automaticky načítat data z CreditCheck". Při každém spuštění HELIOS Red se načtou nová data o spolehlivosti plátců z této databáze. Na horní liště v části Nástroje pak ve formě "semaforu" - zelená fajfka, žlutý vykřičník a červený křížek, vidíte stav Vašeho obchodního partnera.