0 Kč bez DPH

Mzdová evidence - příprava kalendářů v novém roce

Pro uživatele funkce Nepravidelná pracovní doba ve Mzdové evidenci je nově k dispozici možnost kopírování kalendářů z předchozího roku. Dosud bylo nutné každý rok znovu zavádět kalendáře pro jednotlivé směny.

V programu je nyní možnost v číselníku kalendářů zvolit možnost "Kopírovat kalendáře z minulého roku". Na výběr jsou možnost kopírovat přesně podle datumů (např. pokud 17. 1. byla směna 10 hodin, bude 17. 1. v následujícím roce také 10 hodin) nebo podle dnů (pokud byla směna první lednový týden v úterý 10 hodin, bude v následujícím roce opět směna první lednový týden v úterý 10 hodin).