0 Kč bez DPH

Nastavení Plánovače úloh pro automatizaci některých úloh v HELIOS Red

V HELIOS Red lze nastavit automatické spouštění některých úloh:

  • v modulu Skladová evidence Export karet do XML (funkce Alt+X nad seznamem skladových karet)
  • v modulu Skladová evidence Kontrola skutečných stavů
  • v modulu Nákup a prodej Import (export) prodejních objednávek (funkce Alt+X nad seznamem prodejních objednávek)
  • v modulu Obchodní partneři Export partnerů do XML
  • v modulu Manažerské vyhodnocování Načtení dat
  • ve Správě systému Centrální zálohování
  • a dále automatické stažení Update z webu (spuštění souboru auto_upd.exe v adresáři HELIOS Red)
  • a automatická indexace (spuštění souboru auto_idx.exe)

Nejprve je třeba si externí spouštění nastavit. Tak například pro nastavení automatického exportu skladových karet do souboru XML (což je využívané pro aktualizaci dat s e-shopem) je třeba nad skladovými kartami spustit funkci Export karet (Alt+X) a dialogovém okně vybrat Externí spouštění. Vytvořit nové spouštění (kliknout na Nový a vybrat nějaký název, např. "export karet"). Dále pak v Rozšířeném nastavení nadefinovat cestu, kam se má exportní soubor uložit a nastavit další parametry exportu.

Po uložení se v tabulce objeví na řádku definice spouštění a nás bude zajímat údaj ve sloupečku Jak spoustit. Cestu i s ID, kterým cesta končí si překopírujeme do schránky (označit a stiknout Ctrl+C). Cesta vypadá například takto: C:\ASOL\HELIOSRED.10SERVIS\red_run.exe 003381075Z1BZOJC

Poté spoustíme program Plánovač úloh (nejjednodušší je kliknout na tlačítko Windows vlevo dole a do vyhledávacíhoh řádku napsat Plánovač úloh).

V Plánovači úloh vybereme Vytvoři úlohu. Zapíšeme její název (např. Export karet HELIOS Red). Na stejné záložce Obecné doporučuji překliknout nastavení na Spustit nezávisle na přihlášení uživatele. V další záložce Akce vybereme Nová a do řádku Program či skript vložíme ze schránky cestu. Plánovač úloh by měl sám rozdělit cestu (C:\ASOL ....\red.run.exe do řádku Program či skript a identifikátor (číslo např. 003381075Z1BZOJC) do řádku identifikátor. Pokud to tak neudělal sám, rozdělte to ručně. V záložce Nastavení doporučuji vybrat Zastavit úlohu, pokud běží déle než 1 hodina. Na záložce Aktivační událost vybereme, jak často chceme událost spouštěn (např. Denně, opakování úlohy: 1 hodina, trvání: bez omezení)

Po uložení bude vytvářen soubor XML s exportem skladových karet podle nastavení.

Obdobně lze nastavit i spouštění dalších úloh.