0 Kč bez DPH

Dotaz: Vystavím ve fakturaci dobropis minusem , ale do Účetnictví/Daňové evidence se mi přenese plusem.

Odpověď: Stačí v modulu Fakturace – Číselníky – Formuláře na formuláři Dobropisu překliknout nastavení pro přenos do účetnictví na "Vydané faktury plusem". Někteří klienti vystavují dobropisy plusem, proto je možnost i opačného přenosu do účetnictví.

Dotaz: Umí program při vystavování vydané faktury upozorňovat na výši aktuálních pohledávek vůči tomuto dodavateli?

Odpověď: Ano, stačí vyplnit políčko Limit na kartě Partnera (Číselníky - Partneři, záložka Obchodní). Pokud daný odběratel dluží více, než je nastavený limit, HELIOS Red na výši dluhu při vystavování faktury upozorní. Fakturu je však možné samozřeumě vystavit.