0 Kč bez DPH

Dotaz: Název mého zboží se nevejde do políčka Název1 na skladové kartě. Dá se to políčko rozšířit?

Odpověď: Ano, je to možné. Velikost (šiřka) políčka Název1 se nastavuje v konfiguraci modulu Skladová evidence - záložka Další nastavení. Políčko může mít až 100 znaků, takže se tam vejde opravdu dlouhý název zboží. Podle nastavení šířky Názvu zboží doporučuji nastavit si šířku názvu položky ve vydané faktuře, takže délku Název1 nenastavujte zbytečně velkou.

Dotaz: Zakládají se mi při hromadné aktualizaci cen nové karty? Od dodavatele mám seznam zboží v Excelu, aktulizovat potřebuji několikrát ročně a většinou dodavatel svůj sortiment o několik položek rozšíří.

Odpověď: K hromadné aktualizaci údajů na skladových kartách slouží funkce Obecný import skladových karet (v položce menu Pomocné práce). Při prvním spuštění skladové karty naimportuje, při dalším spuštění aktualizuje údaje. Pokud při importu karty hledáte podle Čísla1 ze skladové karty (v excelovském souboru se skladovými kartami máte i sloupeček s Číslem1), tak kromě aktualizací údajů na kartách umí zakládat i nové karty. Pokud karty hledáte podle Číslo2, Číslo2 nebo EAN, umí HELIOS karty aktualizovat, ale ne zakládat.

Dotaz: Jak vytisknout stav skladu v cenách s DPH?

HELIOS Red nemá v generátoru přímo možnost výběru políčka skladové ceny s DPH. Ale lze si pomoci dvěma způsoby:

1. pokud nepoužíváte na skladové kartě všechny 3 ceny, tak využijeme např. Prodejní cenu 3.

Ve skladových kartách nejprve označte všechny skladové karty (stačí stisknout tlačítko + na klávesnici, nebo dejte pravé tlačítko myši, označení karet pomocí výběru - vybrat všechny záznamy). Poté opět přes pravé tlačítko myši vyberte Přepočet prodejních cen. Chceme do prodejní ceny 3 dostat skladovou cenu. Takže do „Přepočítat cenu“ dáme prodejní cenu 3 bez DPH a do Vzorec pro výpočet dáme Skladovou cenu bez DPH. Po stisknutí OK se nám do políčka Prodejní cena 3 na skladové kartě dotáhne skladová cena.

A nyní jednoduše můžete přidat políčko Prodejní cena 3 s DPH do jakékoliv sestavy a pod tímto sloupečkem najdete to, co potřebujete (skladovou cenu s DPH). Před tiskem sestavy je třeba vždy provést přepočet prodejních cen, aby se nám do prodejní ceny 3 dostala aktuální skladová cena.

2. možnost – vytvoření položek v generátoru sestav – výpočtová pole

V generátoru sestav (ideálně v přehledu stavu zásob) je třeba přidat výpočtové pole s tímto vzorcem:

ap_str(IIf(m.stav_ke_dni,SK_STAV_DEN(2,1),CENA1)*(100+ iif(dph<0,0,dph)   )/ 100,ap_sirka_pole,2)

Toto políčko si pak vyberte do vybraných sloupců v generátoru sestav.