0 Kč bez DPH

Dotaz: Jak funguje "Zablokovat DPH do" v Konfiguraci modulu na záložce DPH?

Odpověď: Blokace DPH v konfiguraci modulu blokuje období pro zadávání prvotních dokladů s ohledem na agendu DPH, tj. v tuto chvíli se jedná pouze o pole Přiznání DPH na dokladu.

Pole Doručeno, DUZP i Účtovat nemusí mít s obdobím, které je již kvůli DPH blokováno, nic společného.

Pokud je blokováno DPH kvůli odevzdanému přiznání k DPH a KH k 31.3.2016, firma dostane doklad v březnu, DUZP je dle údaje na přijaté faktuře v únoru, ale firma chce nárok uplatnit až v květnu (dle zákona má na možnost nároku 3roky), nemá smysl blokovat jiná pole než je Přiznání DPH, které je rozhodující pro zařazení plnění do přiznání DPH a KH.

Blokována jsme měli i pole Doručeno a DUZP, ale při praktickém využití (informace od klientů) jsme nechali blokaci pouze data Přiznání DPH.

Nyní je potřeba již při zadávání faktur brát v úvahu do jakého období bude chtít uživatel fakturu účtovat, do jakého bude chtít uplatnit nárok a správná data pak na doklad zapsat. Jestliže zapracujeme upozornění u každého políčka bude to spoustu uživatelů zdržovat při zadávání ( opět máme reakce z praxe).

Zadání dokladu s daty z loňského roku a s datem Přiznání DPH není chybné, pokud odpovídá realitě. A takové případy v praxi nastat mohou, proto je program umožní zadat.

Dotaz: Můžu pro zápočtovou banku použít účet 221?

Odpověď: Pro zápočtovou banku striktně doporučujeme účet 221xxx nepoužívat. Jednak nebudou odpovídat obraty na účtech skutečnosti. Může také dojít k problému při účtování. Doporučujeme použít spíše účet 395 nebo 396. Jednu analytiku pro Kč, druhou analytiku pro EUR - pokud je potřeba.

Dotaz: Program hlásí, že počáteční stavy jsou nevyrovnané

Odpověď: Může to být způsobeno nepřeúčtováním hospodářského výsledku z účtu 431.

Dotaz: Jak probíhá kontrola spolehlivosti plátce

Odpověď: Kontrola spolehlivosti plátce probíhá zároveň s ověřením registrovaných bankovních účtů při ukládání faktury nebo výdejky. Ověřování registrovaného účtu souvisí s ručením příjemce zdanitelného plnění. podle §109 odst. 2, písm. c. (pro plnění vyšší než 700 tis. Kč). Ověřování lze vypnout v Konfiguraci modulu na záložce DPH, zaškrtávátko "Spolehlivost plátce (§109 zákona o DPH).

Dotaz: Jak vytvořím a zaúčtuji zápočet?

Odpověď: HELIOS Red umí udělat návrh na zápočet i vytisknout zápočet v modulu Zápočty. Ale pokud to nepoužíváte pravidelně, tak doporučuji zápočet udělat třeba ve wordu.

Zápočet v HELIOS Red se pak zpracovává tak, že např. účet 395 si označíte jako účet banky (typ účtu účet banky v Číselníku účtů) a zápočet pořizujete stejně jako bankovní doklad.

Dotaz: Jak při účtování bankovního výpisu dohledám dobropis?

Odpověď: Pro vyvolání nabídky dokladů ke spárování nepoužívejte F2 (v případě ovládání myší neklikejte na šipku dolů), ale stiskněte F3 - zobrazí se opačné nevyrovnané doklady. Možné je také nadále používat F2, ale v konfiguraci modulu Účetnictví na záložce Faktury si odškrtněte volbu "Při párování nabízet pouze neuhrazené". Do nabídky se pak dostanou neuhrazené doklady, ale i nevyrovnané doklady.

Dotaz: Nesouhlasí hospodářský výsledek (HV) v Rozvaze a výsledovce

Odpověď: Zjistěte si v obratové předvaze skutečný HV. Poté překontrolujte HV ve Výsledovce. Pokud bude v Rozvaze HV jiný, není nadefinovaný některý používaný účet: Rozvaha - Definice - Kontrola existence účtů.

Dotaz: V nových verzích programu (od verze 9.12) se v pokladních dokladech v tabulce DPH nevypisuje výše sazby v procentech? Jde to do dokladů opět nastavit?

Odpověď: Ano, jde to. Nově v konfiguraci modulu (Pomocné práce - Konfigurace - Konfigurace modulu - záložka Pokladna v levém sloupečku) přibylo zaškrtávací políčko "Tisk % DPH v daňové tabulce". Stačí toto políčko zakrtnout.

Dotaz: Jak najít chybu v saldu (nerovnost účtů 311/321 a neuhrazených faktur)

Odpověď: Pro odsouhlasení salda je nutné porovnat položkovou hlavní knihu s knihou pohledávek - oboje ke stejnému datu. V Hlavní knize je třeba zvolit sestavu "Pouze součty 2" a následně bude možné porovnat celkové částky z dokladů na zaúčtování.

Pro odsouhlasení je také možné použít funkci inventarizace (menu Uzávěrka), kde se zaúčtování faktury páruje s platbou pomocí inventárního znaku. Pokud vše souhlasí, jedná se o vyrovnané položky. Suma nevyrovnaných a neimventurovaných položek by měla odpovídat sumě nevyrovnaných faktur v knize pohledávek.