0 Kč bez DPH

Plán a skutečnost v modulu Účetnictví

 

"PLÁN a SKUTEČNOST" je nový přehled umožňující sledování a porovnávání nastaveného plánu Nákladů = účty typu ‚N‘ a Výnosů = účty typu ‚V‘ vzhledem ke skutečným hodnotám ze jednotlivé kalendářní měsíce (bez vazby na definovaná účetní období).

Toto sledování lze provádět v základním členění Období + Účet, případně při aktivním střediskovém sledování nákladů a výnosů v členění Období + Účet + Středisko. Možností je ve skutečnosti mnohem více, protože při generaci členění a následně na výstupech lze variabilně volit zpracování za třídy, skupiny, syntetické a analytické účty, případně za vše.

Podrobný popis nové funce je zde.