0 Kč bez DPH

Potvrzení o zdanitelných příjmech z DPP daněných srážkovou daní

V nabídce Roční zpracování/ Potvrzení byla doplněna funkce "o příjmech z DPP daněných srážkou". Obsahuje tisk Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně. Tiskopis je určen pro tento druh příjmů od roku 2014.


V nabídce zaměstnanců se nabízejí pouze ti zaměstnanci, kteří měli ve zvoleném roce příjem z dohody o provedení práce a tento příjem byl zdaněn srážkovou daní (základ nebo srážková daň je větší než 0). Pokud je u vybraného zaměstnance vyplněné rodné číslo, program podle něj dohledá i případné další příjmy tohoto typu a na potvrzení se vytiskne úhrn. Pokud rodné číslo vyplněné není, zpracuje program pouze mzdy vybraného osobního čísla.