0 Kč bez DPH

Přidávané zboží v modulu Sklady


Na skladové kartě je nová záložka "Přidávané zboží". Je zde jednak definice obalů, která byla dříve dostupná pouze po stisku CTRL+O a pak je zde nová definice, kde si lze zvolit, jaké zboží se bude k této kartě přidávat.
Tato definice slouží k možnosti použít v REDu akce typu 3 ks + 1 ks zdarma a podobně. Definuje se zde, že pokud odeberu X kusů tohoto zboží, tak dostanu Y kusů buď stejného nebo jiného zboží za zadanou cenu. Lze si zde zadat také název odlišný od toho, jaký je použit na "přidávané" kartě.
Např lze nadefinovat, že při odběru 3 lahví koly 2L dostanu 1 lahev koly 0.5L za 1 Kč.

Program s touto definicí pracuje podobně jako s autorským nebo recyklačním poplatkem - po zapsání nové položky do výdejky nebo v prodejní objednávky se vytvoří dle definice nové řádky na dokladu. Při další práci se již tyto položky chovají jako samostatné a nemají na "původní" položku žádnou vazbu.

 

Přidáváné zboží