0 Kč bez DPH

Od 1.1.2012 nabývá účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací zakotvená v §92e zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. (dále jen zákon o DPH).

Procesy a funkce potřebné ke zpracování tohoto režimu jsou v programech HELIOS Red dostupné.

V položkách faktury používejte tyto kódy DPH:

Pro vydaná plnění na straně dodavatele se používá kód DPH 2500 (řádek č.25 přiznání k DPH) a pro přijatá plnění na straně odběratele kódy 4309 a 4310 (řádek č.43), 4407 a 4408 (řádek č.44), které jsou v případě přijatých plnění zpracovány formou samovyměření daně. V HELIOSu jsou to kódy 8A a 8B. Nezapomeňte vyplnit typ (nejčastěji budete asi používat kód 4 pro stavební činnost pro §92f).

Text o "přenesení" povinnosti se následně tiskne pod každou takto označenou položku. Pokud jsou na faktuře pouze položky s přenesenou daňovou povinností, text se netiskne pod každou z nich, ale až na konci faktury.


V záznamní povinnosti pak tiskněte i sestavu: 'Pouze plnění §92a', která umožňuje tisk evidenční sestavy takovýchto zdanitelných plnění za příslušné období.