0 Kč bez DPH

Rychlý filtr nad číselníkem skladových karet

Rychlý filtr by měl umožňovat snadnější orientaci a vyhledávání nad skladovými kartami.

Nad číselníkem skladových karet (při vybírání skladové karty v příjemce, výdejce, prodejní objednávce, ..., ne v seznamu karet jako takovém v menu Vstup dat - Skladové karty) je nyní k dispozici Rychlý filtr. Usnadňuje orientaci při výběru skladových karet podle jejich zařazení do skupin. Nově umožňuje vytvářet "skupiny skupin - strom skupin"

 

Rychlý filtr nad číselníkem skladových karet

 

Nastavení se provádí v Číselníku skupin v modulu Skladová evidence. Při opravě nebo vytvoření nové skupiny je v položce možnost výběru Stromu skupin. Jednotlivé skupiny lze zařazovat do skupin - např. pod strom skupin Elektro můžeme zařadit skupinu Televizory, DVD přehrávače, Zesilovače...

S výhodou lze tuto funkci použít např. pro zobrazení všech Výprodejů v případě, že používáte pro výprodej více skupin. Potom si do stomu skupin Výprodej můžete zařadit např. Televizory-výprodej, DVD přehrávače-výprodej atd.