0 Kč bez DPH

Sestavy "Saldokonto obalů" ("Zákaznické", "Dodavatelské" a "Souhrnné") lze nově tisknout i za předchozí roky (max.7 let zpět). Data v adresářích minulých let musí být indexovaná a musí být správně nastavené cesty k datům minulého roku v aktuálním roce i v letech předchozích. Pokud jsou tyto podmínky splněny, nabízí se v okně "Podmínky tisku" i možnost zadání dat od-do, zobrazuje se také informace o tom, z jakého období jsou data dostupná. Další podmínkou správného vytvoření sestavy zahrnující i data z minulých let je, že čísla skladových karet a zákazníků a dodavatelů jsou ve všech minulých letech shodná s čísly v aktuálním roce.