0 Kč bez DPH

SEPA platby v modulu Bankovní operace

Nová funkce v modulu Bankovní operace.

Může se využít pro platby v EUR, kdy účet příjemce i odesílatele je v SEPA prostoru.

Je třeba nastavit v Číselníku účtů IBAN a typ poplatku SHA/SLU a formát 49 SEPA platby.

Soubor se bude do banky odesílat ve formátu XML.

Cena nové funkce je 1800 Kč bez DPH.