0 Kč bez DPH

Skladová evidence - rozšíření možností záložky E-shop, úpravy v hromadných změnách na kartě a synchonizace karet

 

Úpravy v záložce E-shop na skladové kartě

V konfiguraci modulu Skladová evidence (Konfigurace modulu - záložka Obecné nastavení - prostřední sloupec dole) lze zapnout používání dalších kategorií (až +5), do kterých může být karta zařazena. Kategorie se zobrazují a editují na skladové kartě v záložce e-shop - tlačítko další kategorie. Zařazení karty do dalších kategorií lze exportovat do XML.

V definici stromu pro eshop lze každé položce přiřadit obrázek (pro e-shop) a její popis.
U variant zboží lze každé variantě také přímo přiřadit obrázek.
V definici exportu do XML lze u varianty exportovat i obrázek 1 + 2 z přidružené karty.

 

Úpravy v hromadných změnách na kartě (funkce nad seznamem skladových karet)


Funkce Hromadná změna údaje na kartě byla rozšířena o možnost aktualizovat některé údaje ze záložky e-shop.
Hromadně lze aktualizovat příznaky (Aktivní, akce, novinka,..) a zařazení do kategorií. U kategorií lze vybranou kategorii umístit přímo do určité kategorie či ji doplnit do první volné kategorie

 

Synchronizace údajů na stejných kartách na různých skladech


Do programu byla doplněna funkce, která provádí synchronizaci vybraných údajů na stejných kartách (se stejným skladovým číslem) na různých skladech. Lze buď synchronizovat všechny karty (volbou v Pomocné práce - synchronizace údajů na kartách na různých skladech) či jen jednu nebo označené přímo ve skladových kartách (funkce spuštěná nad seznamem skladových karet). Zvolí se, které údaje se mají synchronizovat, jaký je "vzorový" sklad a na kterých skladech se mají data následně změnit. Funkce pracuje pouze s existujícími kartami a nezakládá nové, pokud na cílovém skladě neexistují.