0 Kč bez DPH

Tlačítka pro rychlý prodej v Maloobchodní pokladně

Nově je možné na nejčastější zboží nadefinovat ikony, které lze rychle zapsat na prodejku buď kliknutím myši na tuto ikonu nebo tapnutím na dotykových displejích.

Rychlé volby pro prodej se nastavují v Exporty-nastavení - Pokladny-definice - záložka Definice kláves. Lze vybrat konkrétní výrobky, které se na panelu rychlé volby pro prodej objeví. Výrobky lze řadit i do podskupin. Každému tlačítku lze přiřadit i obrázek.