0 Kč bez DPH

Automatické účtování pohledávek/závazků a pokladních dokladů

Nově je možnost zapnout si v konfiguraci modulu v konfiguraci pohledávek a závazků možnost "Automaticky zaúčtovat při ukládání dokladu".

Pořízený daňový doklad (přijatá faktura, vydaná faktura, pokladní doklady) se pak zaúčtují ihned po jejich uložení (nebo při opravě a uložení ještě nezaúčtovaného dokladu).

Na dokladech musí být v pořádku nastaveny všechny předkontace (druhové členění) a další informace potřebné k zaúčtování. Musí souhlasit součet částek v položkách s částkou v hlavičce dokladu.

V pokladních dokladech v cizí měně nelze automaticky zaúčtovat částečné úhrady faktur.