0 Kč bez DPH

Nové funkce v Pokladním prodeji

Zákaznické displeje

V hardwarovém profilu je nově podpora zákaznického displeje, který se chová jako další monitor. Na displeji můžete zobrazovat logo společnosti, seznam prodaného zboží a mezisoučet či součet k platbě. Použít lze jak specializovaný displej, tak i jakýkoliv monitor.

Pro použití je nutné v typu připojení zvolit Externí display a případně nastavit logo, které se má zobrazovat.

Zobrazení bankovek pro rychlejší zadání přijaté částky

V definici pokladen na záložce Nastavení (2) si lze zapnout možnost zobrazení toolbaru s bankovkami. Při kliknutí na bankovku se zvolená částka přenese do částky v hotovosti a přepíše se původní hodnota.

Zrychlené zadávání množství

V definici pokladen na záložce Nastavení (2) si lze zapnout možnost současného zadání množství a skladového čísla / EANu. Má to smysl v případě, že máme nastaveno automatické přednastavení množství v položce na 1 kus.

Potom do čísla položky zadám množství, stisknu "x" a pak zadám číslo položky (nebo sejmu čtečkou). Tedy pro zadání 6 ks položek zboží 123456 zadám 6x123456.

Tisk sumarizace tržeb

Tisk sumerizace tržeb/DPH byl upraven tak, aby šel vytisknout i graficky na pokladních tiskárnách.

Zaokrouhlení

Kvůli zmatkům se zaokrouhlením byla do Konfigurace modulu - záložka Platby přidána možnost pro každou definici typu plateb nadefinovat, zda se zaokrouhluje "daňově" nebo "nedaňově". Nicméně ať je platba hotově nebo nehotově, zaokrouhlení DPH nepodléhá. Program tedy u všech plateb nastavil volbu na "nedaňové zaokrouhlení". Pokud si to bude chtít někdo z jakéhokoliv důvodu změnit, stačí zrušit zaškrtnutí.