0 Kč bez DPH

Rozšíření možnosti v nastavení práv uživatelů

V Definici uživatelů - Nastavení práv jsme přidali do Rozšířeného nastavení práv novou volbu "Dotaz na heslo".

Pokud uživatel spustí operaci, kde je toto právo vyžadováno a uživatel toto oprávnění nemá, zobrazí se dialog, kde je možné zadat přihlašovací heslo jiného uživatele, který má tuto operaci povolenou.

Výborným využitím je např. Pokladní prodej (např. dotace/odvod poklady, mazání apod.).

Vyhledává se pouze podle hesla, proto je nutné zabránit tomu, aby mělo více uživatelů stejné heslo.

V Historii (protokolech) jsou pak evidováni oba uživatelé - tedy přihlášený uživatel i uživatel, pomocí jehož hesla se operace spustila.

Bohužel tuto možnost není možné použít ve všech modulech a při všech operacích. Některá práva se totiž načítají dopředu při spuštění programu.

U některých hlášení o nepřístupnosti operace/funkce lze po najetí myši nad ikonku zobrazit právo, kvůli kterému došlo k odmítnutí dané operace. Dá se pak jednodušeji příslušné opravnění udělit.