0 Kč bez DPH

Postupné odečítání záloh u zúčtovací faktury

Do evidence faktur byla doplněna možnost postupného odečítání záloh na konečných (vyúčtovacích) fakturách. Postupně lze odečítat pouze daňové doklady k záloze. Tzv. nedaňové zálohy lze nadále odečíst vždy pouze v plné výši.

Při přidání položky typu „Odečtení zálohy“ se po vybrání daňového dokladu k záloze nově nabízí možnost upravit částku zálohy na nižší hodnotu. Po potvrzení se na vyúčtování odečte zadaná částky, zbytek zůstane k dispozici pro odečtení na jiné vyúčtovací faktuře.

Částku v položce typu „Odečtení zálohy“ pak už nelze opravovat, resp. provedená oprava se neprojeví na odpovídající pohledávce v účetnictví a vznikne rozdíl mezi daty v modulech Účetnictví a Fakturace, což pak může vést k nesprávným odpočtům na dalších vyúčtováních. Správný postup v případě opravy odečtené zálohy je smazání řádku typu „Odečtení zálohy“ a zadání nového s požadovanou částkou.