0 Kč bez DPH

Rozpočítání zaokrouhlení dokladu do DPH

Na základě zpřesnění výkladu o podmínkách rozpočtu zaokrouhlení celkové částky dokladu do DPH (od 1. 4. 2019, účinnost od 1. 10. 2019) došlo v programu k úpravě jeho chování.

V modulu Fakturace - Číselníky - Způsoby úhrady je nové nastavení Zaokrouhlení nepodléhá DPH. Pokud je zaškrtnuto a na dokladu je použit tento způsob úhrady, tak se zaokrouhlení celkové částky dokladu nerozpočítá do DPH.

Dne 14. 10. 2019 byl na webu finanční správy zveřejněn článek Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019. Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Z článku vyplývá závěr, že pokud je daňový doklad zaokrouhlen, jedná se o NEDAŇOVÉ zaokrouhlení, bez ohledu na to, zda se jedná o hotovostní nebo bezhotovostní platbu.  Tzv. daňové zaokrouhlení na celé koruny se tedy neuplatní. 
Pozn.: Daňové zaokrouhlení by se týkalo pouze případů zaokrouhlení vyššího než na celou korunu, bez ohledu na to, zda se jedná o hotovostní nebo bezhotovostní platbu.

V souladu s tímto výkladem jsme v rámci aktualizace programu provedli hromadné "zaškrtnutí" volby Zaokrouhlení nepodléhá DPH. Pokud byste si z nějakého důvodu chtěli toto nastavení změnit a ze zaokrouhlení vyčíslit DPH, je třeba si zaškrtnutí zrušit.

Přidali jsme také další velmi praktickou možnost zaokrouhlení - při hotovostní platbě zaokrouhlit na koruny matematicky, při bezhotovostní platbě nezaokrouhlovat. Nastavení si můžete vybrat v Konfiguraci modulu (Pomocné práce - Konfigrace - Konfigurace modulu - záložka Algoritmy+další nastavení) nebo přímo na nastavení formuláře faktury (Číselníky - Formuláře - záložka Výpočty + ceny).