0 Kč bez DPH

Zjišťování spolehlivosti plátců DPH a bankovních účtů plátců DPH

Novela zákona o dani z přidané hodnoty účinná od 1. ledna 2013 zavedla institut tzv. nespolehlivého plátce, včetně zveřejnění těchto osob. Od 1.4.2013 byla zprovozněna webová služba pro zjišťování údajů o spolehlivosti plátců DPH a o jejich bankovních účtech. Pomocí této nové webové služby program nyní on-line ověřuje zadávané údaje na všech dokladech přijatých zdanitelných plnění s nárokem na odpočet daně. Tato nová funkcionalita je nutná z důvodů dodržení ustanovení týkajících se ručení za nezaplacenou daň (§109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - zákon o DPH).

Při ukládání dokladu je prováděna kontrola, zda je DIČ tuzemského partnera uvedeno v registru plátců DPH a zda je nebo není tento plátce spolehlivým. Pokud není, je vypsáno upozornění obsahující informace o rozhodujícím datumu. V případě zadávaných závazků je navíc kontrolován i zadaný bankovní účet, a sice to, zda existuje nebo neexistuje mezi registrovánými účty plátce v příslušném registru. Uživatel pak může vždy sám rozhodnout, zda doklad uloží i přes tato případná upozornění nebo se vrátí zpět k opravě údajů.
Pro plnou funkčnost je tedy více než vhodné na daňových dokladech vždy uvádět odkaz na partnery (jejich čísla) a v číselníku partnerů vždy zapisovat jejich DIČ.


Pozn.: V případě, že počítač nemá trvalé připojení k internetu, je možné v konfiguraci modulu vypnout tuto funkčnost pomocí parametru "Spolehlivost plátce" na záložce "DPH" v sekci "Obecně" a tím eliminovat neustálé hlášky o nedostupnosti webové služby.