0 Kč bez DPH

HELIOS Red Komplet 1M + 30 minut konzultace zdarma

skladem

HELIOS Red Komplet 1M obsahuje všechny moduly HELIOS Red s limitem výše limitu 1 mil. Kč. HELIOS Vám pomůže řídit obchod, skladové hospodářství, účetnictví nebo daňovou evidenci a další procesy.

Na tento balíček je možné kdykoliv přejít z variatny HELIOS Red START.

Po nákupu v e-shopu můžete využít 30 minut konzultace ZDARMA za pomoci vzdáleného připojení (nutno využít do 1 měsíce od nákupu) - viz Vzdálené připojení k Vašemu počítači

Cena:
4 900 Kč bez DPH
5 929 Kč s DPH
ks

HELIOS Red Komplet 1M + 30 minut konzultace zdarma

HELIOS Red Komplet 1M obsahuje všechny moduly Helios Red s limitem výše obratu 1 mil. Kč. HELIOS Vám pomůže řídit obchod, skladové hospodářství, účetnictví nebo daňovou evidenci a další procesy. Na tento balíček je možné kdykoliv přejít z variatny HELIOS Red START.

Balíček HELIOS Komplet1 obsahuje všechny moduly HELIOS Red, ale používejte si pouze ty, které potřebujete.
Účetnictví nebo Daňová evidence, Bankovní operace, Fakturace, Kniha jízd pro 1 vozidlo, Skladová evidence, Nákup a prodej, Zakázky, Zápočty, Upomínky a penalizace, Maloobchodní pokladna, Obchodní partneři, Mzdy a personalistika, Majetek...

HELIOS Red 1M je limitován obratem 1 mil. Kč. Po překročení limitu je možné jednoduše přejít na vyšší verzi bez ztráty dat. Jednoduše si stáhnete aktualizaci z internetu a vesele pokračujete dál.

Systémová podpora (poradenská služba k programu po telefonu a e-mailu, upravené verze z důvodu legislativy , doplňující verze, zlevněné sazby za konzultační služby, generačně nové verze za sníženou cenu) stojí 3000 Kč ročně - prvních 6 měsíců je systémová podpora poskytnuta zdarma.

Zpět do seznamu

Jak se počítá limit 1 mil. Kč v HELIOS Red Komplet 1M?

Limit se počítá za kalendářní nebo fiskální rok vždy od jeho počátku.

Účetnictví:
Součet obratů strany DAL  účtů třídy 6 (výnosových účtů).
V programu lze zjistit např. v Přehledy/ Stav vybraného účtu, zadat období celý rok a do „Třída, skupina, účet“ 6.

Daňová evidence:
Do celkové sumy jsou zahrnuty všechny částky (bez odváděné DPH) z dokladů peněžního deníku pro které platí:
- celková hodnota dokladu je nenulová
- jedná se o příjmový doklad na kladnou částkou nebo případně výdajový doklad na zápornou částku
- doklad (jeho účetní kód) ovlivňuje základ daně z příjmů
- doklad (jeho účetní kód) není průběžnou položkou
- doklad (jeho účetní kód) není počátečním stavem

Majetek:
Celková hodnota dlouhodobého majetku v zůstatkových účetních cenách a celková hodnota drobného majetku v pořizovacích cenách. Není zahrnuta hodnota vyřazeného majetku.
V programu lze zjistit např. v Dlouhodobý majetek/ Karty, funkce „Souhrnné informace“ (F3), údaj „zůstatková cena účetní – majetek v používání“ + Drobný majetek/ Karty, funkce „Souhrnné informace“ (F3), údaj „pořizovací cena – majetek v používání“.

Mzdy:
Úhrn hrubých mezd za kalendářní rok.
V programu lze zjistit např. v Roční zpracování/ Roční rekapitulace/ Celková, řádek Hrubé + ost.

Sklady:
Úhrn prodejních cen ze všech výdejek, ceny jsou bez DPH po započtení případných přirážek a slev.
V programu lze zjistit např. v Přehledy/ Obratová soupiska zásob, v generátoru zařadit sloupec „Prodej v Kč“.

Obrázky