0 Kč bez DPH

Uzávěrka na konci roku v modulu Účetnictví

Uzávěrkové operace

Uzávěrkové operace dostupné v menu Uzávěrka – Roční uzávěrka lze provést ve 12. účetním období, pokud používáte 12 měsíčních účetních období, nebo v 1. období, pokud používáte pouze jedno období pro celý rok. Dále budu mluvit o „posledním období“.

V případě 12. účetních období je třeba mít provedené průběžné uzávěrky jednotlivých období (měsíců). Je třeba mít vyrovnané a uzavřené počáteční stavy.

V posledním období se spustí v Uzávěrka – Roční uzávěrka – Roční kurzové rozdíly (pokud používáte cizí měnu). Dojde k přepočtu neuhrazených faktur vedených v cizí měně a jejich zaúčtování, zaúčtování veškerých kurzových a ostatních rozdílů, které nebyly zaúčtovány během roku).

Průběžná uzávěrka na konci roku uzavírá poslední účetní období. Vytvoří se období 13. (nebo 2.). V tomto období spustíte Převod nákladů a výnosů (účet 710) a zaúčtování Konečných stavů (účet 702).

Před zahájením uzávěrkových operací doporučuji provést zálohu dat.

 

Příprava výkazů

Vzhledem k legislativním změnám je vhodné před sestavováním výkazů mít program aktualizovaný a mít natažený nový aktuální vzor daného výkazu (Přehledy – Rozvaha – vpravo nahoře překliknout na DEFINICE a dole Vzory a vyberete aktuální vzor rozvahy, stejně tak se postupuje u Výsledovky).

Pokud nesouhlasí hospodářský výsledek ve Výkazu zisků a ztrát na účetnictví, opět se ve výkazu překlikněte  vpravo nahoře na DEFINICI a spusťte Kontroly použitých účtů. Kontrola najde účty, které byly použity při účtování, ale nejsou použité v definici výkazu.  Pak případně tyto účtu musíte přidat do výkazu do správného řádku (použít tlačítko OPRAVA).

Pokud nesouhlasí hospodářský výsledek ve Výkazu zisků a ztrát na výsledek v Rozvaze, postupujte podobně jako v předchozím kroku, pouze kontroly proveďte ve výkazu Rozvaha.

Pokud se v Rozvaze nerovnají Aktiva a Pasiva

  • o více než hodnotu zaokrouhlení – spusťte výše zmiňovanou kontrolu
  • o hodnotu zaokrouhlení – zaklikněte si volby Autosoučky, Autokorekce (v nastavení FORMULÁŘ) a proveďte znovu výpočet. Pokud to nepomůže, proveďte opravu ručně při zakliknuté volně Autopřepočet.

 

Podrobné postupy v pdf

Uzávěrkové operace v modulu Účetnictví

Inventarizace účtů v modulu Účetnictví

Nesoulad hospodářského výsledku ve výkazech Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát

Uložení Rozvahy a Výsledovky do jediného XML souboru